WAT

Slaatje Praatje is de mobiele sociale kruidenier van de OCMW’s: Laarne, Wichelen, Berlare, Lebbeke, Buggenhout, Sint-Gillis-Waas en Waasmunter

Iedere twee weken strijkt in elk van deze gemeenten een marktje neer met kwaliteitsvolle voeding en verzorgingsproducten. De klanten zijn mensen met financiële problemen. Zij betalen een lage prijs voor de producten en hebben keuze uit een aanbod gratis producten.

Maar Slaatje Praatje is veel meer dan materiële hulpverlening. Via ontmoeting, een mobiel rap op stapkantoor, informatie, versterkende activiteiten en sociale tewerkstelling wil de mobiele sociale kruidenier de zelfredzaamheid van mensen in armoede vergroten.

De mobiele sociale kruidenier buigt zo voedselhulp om tot structurele armoedebestrijding.

Slaatje Praatje in coronatijd

De coronacrisis gooit ook bij Slaatje Praatje roet in het eten: de markten zijn veel minder een gezellige ontmoetingsplek, er is geen gratis koffie of soep, workshops kunnen niet doorgaan, het rap op stapkantoor reist niet overal mee…

Tegelijk is er meer vraag naar voedselhulp. We blijven dus zeker met een mooi aanbod naar onze klanten gaan! Slaatje Praatje gaat daarom gewoon door mits strenge maatregelen.

WIE

De mobiele sociale kruidenier Slaatje Praatje is een uniek samenwerkingsverband tussen zeven OCMW’s, die niet allemaal geografisch aan elkaar grenzen en die voorheen nog nooit hadden samengewerkt.

De OCMW’s van Laarne, Berlare, Wichelen, Waasmunster en Buggenhout slaan sinds 2013 de handen in elkaar om van voedselhulp structurele armoedebestrijding te maken. Het landelijke karakter van de gemeenten, de gemeenschappelijke visie en de drive op de sociale diensten zijn de lijm voor deze werking. Sinds september 2020 heeft OCMW Lebbeke zich aangesloten bij de werking en sinds oktober 2022 werd ook OCMW Sint-Gillis-Waas lid.

Slaatje Praatje wint federale prijs voor armoedebestrijding 2018

Vrijdag 8 juni 2018 werd de federale prijs voor armoedebestrijding uitgereikt, in het bijzijn van Koningin Mathilde en Staatssecretaris voor armoedebestrijding Zuhal Demir.

Slaatje Praatje won een trofee en €15.000.

BEKIJK DE REPORTAGE’S

VISIE

Slaatje Praatje biedt een respectvol alternatief voor een klassieke voedselbedeling, maar is meer dan dat.
De mobiele sociale kruidenier wil in de eerste plaats mensen in armoede versterken op verschillende levensdomeinen:

Mede op het verzoek van de klanten is Slaatje Praatje meer dan het ‘gratis’-verhaal. Slaatje Praatje biedt een mix aan van gratis en te betalen producten. Met hetzelfde budget kunnen klanten meer volwaardige inkopen doen. Hun prijsbewustzijn en budgetvaardigheid worden op die manier niet aangetast. Ook voor de eigenwaarde van mensen in armoede betekent dit veel.

De mobiele sociale kruidenier is ook dé ontmoetingsplek bij uitstek geworden. Armoede is hier geen hinderpaal voor sociaal contact. Ook is het een informele ontmoetingsplek tussen cliënten en de maatschappelijk werkers. Zij nemen ook even de tijd om een kop koffie te drinken met hun cliënten. Dit onderdeel is minstens even belangrijk als het winkelgebeuren.

Een veertigtal vrijwilligers zet zich keer op keer in om de marktmomenten vlot te laten verlopen. Deze vrijwilligers maken armoede van dichtbij mee en zijn dus ervaringsdeskundigen. Door een brede waaier aan taken proberen we ieders kwaliteiten in de verf te zetten en vaardigheden op te bouwen

Slaatje Praatje heeft heel wat in huis om gezonde  maaltijden te bereiden: groenten, fruit, aardappelen, deegwaren, brood, eieren…

Bovendien blijft het niet bij gezonde producten, regelmatig koken we samen, wisselen we recepten uit en gebeuren er activiteiten in samenwerking met gezondheidsorganisaties.

Een leerwerknemer (artikel 60 § 7) staat in voor de logistieke taken van de sociale kruidenier. Voor hij of zij biedt Slaatje Praatje heel wat leerkansen en een opstap naar het reguliere economisch circuit.

AANBOD

Slaatje Praatje wil gezonde, verse en waardevolle producten aanbieden. Een deel van deze producten zijn gratis, een ander deel betalend. Klanten hebben keuze welke producten ze mee naar huis nemen.

Voor een kromme komkommer, een vertakte pastinaak of een dikke tomaat halen wij onze neus niet op. Wekelijks halen we overschotten op bij de groenteveiling BelOrta in Sint-Katelijne-Waver. Deze groenten verdelen we gratis.

Daarnaast vullen we het assortiment aan met extra groenten, aardappelen, uien en seizoensfruit van boeren uit de streek. Rechtstreeks bij de boer kopen, betekent een mooie prijs voor ons en een eerlijke prijs voor de boeren.

Via het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD/ESF+) bieden we klanten gratis droge voeding aan. Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. ESF+ engageert zich om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte. Slaatje Praatje verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Federaal voedselhulpprogramma onder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Via het ESF+ fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp.

In België is de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) verantwoordelijk voor het beheer van dit programma. De POD MI voorziet, met de steun van het Fonds, in de gratis verdeling van levensmiddelen aan OCMW’s en andere partnerorganisaties. De ESF+ voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen, dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden..

Regelmatig schenken lokale handelaars en supermarkten hun voedseloverschotten aan de sociale kruidenier. Dit zijn welgekomen extra’s in de sociale kruidenier en kunnen op veel belangstelling rekenen bij de klanten.

Tot slot wordt het aanbod droge voeding aangevuld met producten van Colruyt.

Via Goods to Give vzw en Top’s Outlet kunnen we in onze marktwagen verzorgings- en schoonmaakproducten verkopen aan een zeer lage prijs. Beiden vormen een schakel tussen de ondernemerswereld en sociale organisaties.
Ze leveren niet-voedinsgsproducten uit overstock die voor een prikje worden aangekocht. De producten van Goods to Give worden aan maximum 15% van de marktwaarde verkocht.

In 2022 kunnen we eveneens rekenen op gratis verzorgingsproducten vanuit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Deze producten worden gratis aan de doelgroep aangeboden tijdens de bedelingsmomenten. 

Enkele lokale bakkers halen ’s avonds het onverkochte brood uit de rekken en vriezen dit in. Deze broden komen enkele dagen later in de sociale kruidenier terecht. Op die manier integreren we opnieuw voedseloverschotten in de sociale kruidenier.

Af en toe breiden we het vaste aanbod uit met kledij, schoolmateriaal, speelgoed, boeken e.d.

Zelf kwaliteitsvolle overschotten schenken?

In een rap op stapkantoor kunnen mensen met een beperkt budget terecht met al hun vragen rond vrije tijd en vakantie. Er kunnen uitstappen, evenementen en vakanties geboekt worden aan een verminderde prijs. Medewerkers helpen ook met praktische zaken, zoals het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.

Een rap op stapkantoor reist als extra mobiele dienstverlening mee met Slaatje Praatje.

Klanten kunnen dus een uitstap of een vakantie boeken terwijl ze boodschappen doen.

Meer informatie kan je vinden op onze website van Rap op Stap

OCMW Sint-Gillis-Waas

Annemie Wauman
Annemie.Wauman@sint-gillis-waas.be

OCMW Lebbeke

Sofie Vermeir
sofie.vermeir@lebbeke.be
052 46 91 20

OCMW Berlare

Liesbet Cooreman
liesbet.cooreman@ocmwberlare.be
09 326 97 19

OCMW Laarne

Nancy Scheire
Nancy.Scheire@laarne.be

09 365 46 90

Coördinator Slaatje Praatje

info@slaatjepraatje.be
0477 53 24 37

OCMW Wichelen

Ann Boterberg
ann.boterberg@ocmw-wichelen.be
052 43 24 58

OCMW Buggenhout

Dirk Lissens
dirk.lissens@ocmwbuggenhout.be
052  33 95 11

OCMW Waasmunster

Katja Vlaeminck
katja.vlaeminck@waasmunster.be
052 25 13 99

Met de steun van